Thông Báo Chương Trình Lễ Tốt Nghiệp Cho HSSV Bậc Cao Đẳng, Trung Cấp Tốt Nghiệp Năm 2018

Ngày 31/10/2018, Nhà trường sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp cho Sinh viên cao đẳng chính quy khóa 8, Cao đẳng nghề 4CĐN-V, Liên thông 5V, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 20 và HSSV khóa cũ.