Tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khoa trồng trọt – bảo vệ thực vật

     Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ phối hợp với Công ty TNHH Việt Nông và Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp Mai Vàng tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng nghề nghiệp” cho

Tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khoa chăn nuôi thú y

     Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Công ty TNHH TiNo tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng nghề nghiệp” cho

Thông báo tuyển sinh: Liên thông VLVH của trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

Văn phòng Tuyến sinh thông báo tuyển sinh: Liên thông VLVH của trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên như sau: Xem chi tiết: Liên thông VLVH ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên          

Chương trình lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng khóa 9, trung cấp khóa 21, 20C3b ( hệ đầu vào THCS) và khóa cũ

Phòng Đào tạo thông báo Chương trình lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng khóa 9, trung cấp khóa 21, 20C3b ( hệ đầu vào THCS) và khóa cũ như sau: Tải về: Thông báo chương trình lễ tốt nghiệp