Các văn bản, biểu mẫu về Sáng kiến – Cải tiến

Phòng Đào tạo-QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Sáng kiến – Cải tiến và bài báo đăng trên Tập san như sau:

  1. Mẫu_Đề nghị công nhận SK-CT
  2. Mẫu_ Viết báo cáo SK-CT
  3. Mẫu_Viết phản biện bài báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *