Ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp

Năm 2018, nhà trường tuyển sinh đào tạo bậc Trung cấp 240 chỉ tiêu cho 12 ngành, nghề, với thông tin như sau: – Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương. – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. – Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm. Lưu ý: Nhà

Ngành nghề đào tạo bậc Cao đẳng

1. KHOA HỌC CÂY TRỒNG: 2. BẢO VỆ THỰC VẬT 3. CHĂN NUÔI 4. THÚ Y 5. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 6. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 7. CÔNG NGHỆ SINH HỌC 8. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT 9. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 10. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 11.