Trang trại Hà Kim Tùng thông báo tuyển dụng

Trang trại Hà Kim Tùng chuyên nuôi gà trắng Mỹ chuồng lạnh khép kín tại Thạnh Hóa, Long An (600.000 con/ năm) và Châu Thành, Tây Ninh (1.200.000 con/ năm), Tây Ninh. Tổng công suất: 1.800.000 con/ năm, thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD- Trang trai Ha Kim Tung