Công ty TNHH TM SX Phước Hưng thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH TM SX Phước Hưng sản xuất và kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với phương châm “ Phân bón đầu bò giúp nông dân làm giàu” trở thành một thương hiệu lớn trong ngành nông lâm nghiệp thông báo tuyển dụng Xem chi tiết: Cty TNHH TMSX Phuoc Hung  

Công ty TNHH MTV TM DV SX Duy Danh – LA thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH MTV TM DV SX Duy Danh – LA hoạt động trong lĩnh vực ngành nông nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD- cty TNHH TM DV SV Duy Danh      

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: Tuyển Nhân viên Kỹ thuật: TBTD- CTY Thuoc BVTV Thien Binh- Ky thuat                       Tuyển Nhân viên Kinh doanh:  TBTD- CTY Thuoc BVTV Thien Binh-BVTV    

Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6

Phòng ĐT&QLNCKH thông báo Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6 như sau: Xem chi tiết:     BANG DIEM XÉT TIẾN ĐỘ, 21T3a TB – Xep hang Xét cảnh báo HT CĐK9 (HK I, 2018-2019)