Chính sách lao động, BHYT, BHXH có hiệu lực từ 1-12-2018

Kể từ hôm nay (1-12-2018), nhiều chính sách mới về lao động, BHXH, BHYT chính thức có hiệu lực. Báo Người Lao động xin tóm tắt một số chính sách mới để người lao động biết. 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí KCB Đây là một trong những nội dung được nêu tại

Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính;

Thông tư 08/2018/TT-BLĐTBXH Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy

Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2019

Thực hiện công văn số 6358/CV-BTCTW ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức, Ban Chấp hành Trung ương và để xây dựng kế hoach đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ công văn số 8320/BNN-TCCB ngày 24/10/2018, yêu cầu các cơ quan/đơn vị báo cáo