Chương trình lễ tốt nghiệp lớp 20C3b ( hệ đầu vào cấp 3), 20C2 và khóa cũ

Phòng Đào tạo QL-NCKH thông báo Chương trình lễ tốt nghiệp lớp 20C3b ( hệ đầu vào cấp 3), 20C2 và khóa cũ như sau:

Xem chi tiết: Thông báo chương trinh lễ tốt nghiệp lớp 20C3b, 20C2

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *