Generell Feide

Under beskrives de enkelte komponentene i arkitekturen nærmere. Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene. LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader på side 83. Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging… 3 Registrering av ny bruker… 3 Glemt passord…

  • Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme.
  • 5 Nytt utbrudd…
  • I tillegg kommer Feides nasjonale innloggingstjeneste og en eller flere digitale tjenester, lokale eller nasjonale.
  • Denne personvernerklæringen handler om hvordan El-Tilsynet as samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Kilde må hver opplysning vedlikeholdes kun ett sted og det er lettere å sørge for korrekt og oppdatert informasjon. Generell Feide-arkitektur Den generelle Feide-arkitekturen hos skoleeier består av ett eller flere kildesystemer, et brukeradministrativt system og en lokal Feide-katalog.

Personvernerklæring For Søknadsweb

6 Velg tjeneste/register… Brukerveiledning.

Virthome Eller Muligens Webid Bedre Forslag? Send En E

I tillegg kommer Feides nasjonale innloggingstjeneste og en eller flere digitale tjenester, lokale eller nasjonale. Figuren under viser hvordan de ulike komponentene i Feide henger sammen. Figuren er uavhengig av teknologivalg, og gir rom for lokale tilpasninger ut i fra hvilke løsninger skoleeier allerede har. Generell Feide-arkitektur med lokale og nasjonale komponenter Hver komponent er en del av en kjede informasjonsbehandlende komponenter. Kvalitetssikrete data fra administrative systemer fører til opprettelse av unike elektroniske identiteter i det brukeradministrative systemet. Det brukeradministrative systemet legger dessuten til ny informasjon om brukeren, for eksempel brukernavn, passord og aggregerte grupper.

I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som windll.com/nn/dll/microsoft-corporation/msvcp71 eksempel. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Rollen som databehandler innebærer at vi behandler opplysninger på oppdrag fra den ansvarlige virksomheten (itfag.no).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *