I. KHOA TRỒNG TRỌT – BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Quá trình hình thành phát triển

Khoa Trồng trọt – Bảo vệ thực vật được thành lập từ năm 1976 trực thuộc trường Trung học Nông nghiệp Long Định cho đến tháng 3 năm 1997, sau khi hợp nhất 2 trường là Ban Trồng trọt và Kinh tế trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Bộ, tháng 01 năm 2008 đến nay là khoa Trồng trọt – Bảo vệ thực vật trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

2.  Chức năng:

 Khoa Trồng trọt – Bảo vệ thực vật  với chức năng đào tạo bậc Cao đẳng chính quy các ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Cao đẳng liên thông; Cao đẳng nghề BVTV. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành TT – BVTV, bậc Trung cấp nghề BVTV, dạy nghề ngắn hạn bậc sơ cấp, các lớp dạy nghề cho nông dân và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Liên kết đào tạo các lớp bậc đại học. Tham gia biên soạn chương trình khung bậc Cao đẳng, tham gia thực nghiệm sản xuất và nghiên cứu khoa học.

3. Thành tích đạt được

Bằng khen – Tập thể lao động Tiên Tiến năm học 2009 – 2010

Bằng khen của Bộ NNPTNT “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 -2011

Bằng khen của Bộ NNPTNT “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2011 – 2012.

Lao động tiên tiến 2011

Lao động xuất sắc 2012

Lao động tiên tiến 2013

Lao động tiên tiến 2014

Lao động tiên tiến 2015

Lao động xuất sắc 2016

4. Địa chỉ liên lạc

+ Số điện thoại: 0969353840

+ Trưởng khoa: Nguyễn Văn Dũng.Địa chỉ Email: nguyenvandung@sac.edu.vn

II. KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y

1. Quá trình hình thành phát triển

Khoa Chăn Nuôi Thú Y được thành lập từ năm 1975 trực thuộc trường Trung học Nông nghiệp Long Định cho đến tháng 3 năm 1997, sau khi hợp nhất 2 trường là Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Bộ, tháng 01 năm 2008 đến nay là khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

2. Chức năng

Đào tạo bậc Cao đẳng chính quy các ngành Dịch vụ thú y, Chăn nuôi, Cao đẳng liên thông; Cao đẳng nghề Thú y. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Chăn nuôi thú y, bậc Trung cấp nghề Chăn nuôi và thú y, dạy nghề ngắn hạn bậc sơ cấp, các lớp dạy nghề cho nông dân và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Liên kết đào tạo các lớp bậc đại học. Tham gia biên soạn chương trình đào tạo bậc Cao đẳng, tham gia thực nghiệm sản xuất và nghiên cứu khoa học.

3. Thành tích đạt được

 Bằng khen năm 2005

 Bằng khen năm 2008

 Bằng khen năm 2011

 Bằng khen năm 2012

4. Địa chỉ liên lạc

+ Số điện thoại: 0909 566 047

+ Trưởng khoa: Phan Văn Đầy. Địa chỉ Email: phanvanday@sac.edu.vn

III. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Quá trình hình thành phát triển

Khoa Văn hóa được thành lập từ năm 1976 cho đến tháng 3 năm 1997, sau khi hợp nhất 2 trường là Ban Văn hóa phổ thông trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Bộ, từ năm 2008 đến nay là khoa Khoa học cơ bản trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

2. Chức năng  

Giảng dạy các môn Văn hóa phổ thông, một số môn chung bậc Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và một số môn cơ sở cho bậc Cao đẳng;

Tham gia công tác chủ nhiệm.

Tham gia công tác chung của nhà trường, của các hội đồng chuyên môn.

Biên soạn bài giảng các môn học thuộc đơn vị phụ trách.

3. Thành tích đạt được

Tập thể Lao động xuất sắc 2010-2011

Tập thể Lao động xuất sắc 2011-2012

Tập thể Lao động xuất sắc 2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc 2013-2014

Tập thể Lao động xuất sắc 2014-2015

Tập thể Lao động xuất sắc 2015-2016

Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 2010-2011

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ 2012-2013

4. Địa chỉ liên lạc

+ Số điện thoại: 0918248262 

+ Trưởng khoa: Nguyễn Triệu Phú Quý, Địa chỉ Email: trieuphuquy@sac.edu.vn

IV. KHOA THỦY LỢI

1. Quá trình hình thành phát triển

Từ năm 1976 đến 2/1997 là Trường Trung học Thủy lợi 3.

Từ năm 3/1997 đến 12/2007  Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và PTNT Nam Bộ.

Từ năm 1/2008  đến nay Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

2. Thành tích đạt được

Năm học 1996 – 1997  Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 1997 – 1998  Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2001 – 2002  Tập thể lao động giỏi

Năm học 2003 – 2004  Tập thể lao động giỏi

Năm học 2006 – 2007  Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2008 – 2009  Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2010 – 2011  Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2012 – 2013  Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2013 – 2014  Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2014 – 2015  Tập thể lao động tiên tiến

Năm học 2015 – 2016  Tập thể lao động tiên tiến

3. Địa chỉ liên lạc

      + Số điện thoại: 0733.850.136

      + Trưởng khoa: Mai Đức Phú, Địa chỉ Email: maiducphu@.sac.edu.vn

V. KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1. Quá trình hình thành phát triển

Trải qua 40 năm, cùng với sự hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Khoa Tài chính – Kế toán hiện nay đã có nhiều biến động về tên gọi, chức năng, nhân sự:

– Giai đoạn từ năm 1976 – 1997.

Từ tháng 9 năm 1980, Ban kinh tế trực thuộc Trường Trung học Nông nghiệp Long Định  (thuộc Bộ Nông nghiệp) được thành lập và đóng tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có nhiệm vụ đào tạo nhân viên kinh tế có trình độ trung cấp chuyên nghiệp cho các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 1991, Ban chuyển sang đào tạo nhân viên hạch toán kế toán (Kế toán Doanh nghiệp) có trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Chậm hơn Ban kinh tế trực thuộc Trường Trung học Nông nghiệp Long Định 02 năm, từ tháng 10 năm 1982, Ban kinh tế trực thuộc Trường Trung học Thủy lợi 3 (thuộc Bộ Thủy lợi) được thành lập và đóng tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có nhiệm vụ đào tạo nhân viên hạch toán Kế toán và hạch toán Thống kê có trình độ trung cấp chuyên nghiệp cho các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

– Giai đoạn từ năm 1997 – 2007.

Đến tháng 12 năm 1996, sau khi có Quyết định hợp nhất 2 trường đổi tên mới là Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và PTNT Nam Bộ, đóng tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cùng thời điểm này, Ban kinh tế của 2 trường được hợp nhất và có tên gọi là Tổ bộ môn Kinh tế, chuyên đào tạo nhân viên hạch toán Kế toán, trực thuộc Ban Giám hiệu.

– Giai đoạn từ năm 2007 – đến nay:

Từ tháng 8 năm 2007 đến nay, Trường được nâng cấp lên lên Cao đẳng đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Đồng thời Tổ bộ môn Kinh tế cũng chính thức được đổi tên thành Khoa Tài chính – Kế toán.

2. Chức năng  

Đào tạo học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, hệ Vừa làm vừa học thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. Đào tạo nghề ngắn hạn về Khai báo thuế.

Tổ chức giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành, thực tập nghề cho học sinh;

Biên soạn chương trình môn học, giáo trình, bài giảng, tài liệu chuyên môn của ngành học;

Quản lý chuyên môn và sư phạm với giáo viên trong khoa;

Tham gia công tác chung của trường: Các Hội đồng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm …

3. Thành tích đạt được

Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Liên tục 5 năm liền đạt thành tích đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc;

Nhiều giấy khen cấp trường.

VI. TỔ BỘ MÔN MÁC – LÊNIN:

1. Quá trình hình thành phát triển và chức năng:

Tổ Bộ môn Mác – Lênin thành lập từ 7 – 2007 với Chức năng nhiệm vụ: Giúp Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch giảng dạy, quản lý chất lượng dạy và học. Cụ thể, tổ chức giảng dạy các môn học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị và pháp luật cho tất cả các lớp của Nhà trường; nghiên cứu, cụ thể hóa, cải tiến phương pháp giảng dạy; tham gia các công tác chung của Nhà trường như các Hội đồng chuyên môn nghiệp vụ, công tác đoàn thể v.v…

2. Thành tích đạt được

Trong năm 2012 – 2013; 2013 – 2014 và 2015 – 2016, bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

3. Địa chỉ liên lạc

+ Số điện thoại: 0984166925

+ Trưởng khoa: Nguyễn Ngô Hải Triết Học, Địa chỉ Email: triethoc@sac.edu.vn.

VII. TỔ BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1. Quá trình hình thành phát triển:

Tổ bộ môn quản lý đất đai được thành lập năm 2007 trực thuộc Khoa Thủy Lợi. Từ ngày 10 tháng 8 năm 2010 Bộ môn trực thuộc ban Giám Hiệu.

2. Chức năng:

Tổ bộ môn được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, nghề dưới 3 tháng cho các loại hình đào tạo (chính quy và phi chính quy) chuyên ngành Quản lý đất đai của Nhà trường.

Tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai;

Ngoài ra, Tổ bộ môn còn có nhiệm vụ thực hiện chuyển giao công nghệ, tham gia các dịch vụ đo đạc, lập quy hoạch, tư vấn các thủ tục chuyển nhượng, cấp giấy Chứng nhận quyền dụng đất theo yêu cầu…

3. Thành tích đạt được

Từ năm 2010 đến nay Tổ bộ môn được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

VIII. TỔ BỘ MÔN CHẾ BIẾN – CƠ ĐIỆN

1. Quá trình hình thành phát triển và chức năng:

Bộ môn Chế biến – Cơ điện được thành lập năm 2008 trực thuộc phòng Đào tạo. Từ tháng 12 năm 2012 Bộ môn trực thuộc Ban Giám Hiệu.

Bộ môn được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ngành Công nghệ thực phẩm, trung cấp nghề nghề Chế biến và Bảo quản thủy sản, cao đẳng nghề nghề Chế biến thực phẩm, sơ cấp nghề, nghề dưới 3 tháng cho các loại hình đào tạo (chính quy và phi chính qui) chuyên ngành Công nghệ thực phẩm của Nhà trường.

Tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Bảo quản và Chế biến Nông sản thực phẩm.

2. Thành tích đạt được

Từ năm 2010 đến nay Bộ môn được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

3. Địa chỉ liên lạc

+ Số điện thoại: 0945.402.420

+ Trưởng bộ môn: Trần Thị Hoàng Kim Ngân, Địa chỉ Email: kimngan @sac.edu.vn