Hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT

Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT như sau:

Xem toàn văn Thông tư 08-2018 – TT-BNNPTNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *