Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6

Phòng ĐT&QLNCKH thông báo Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6 như sau:

Xem chi tiết:     BANG DIEM XÉT TIẾN ĐỘ, 21T3a

TB – Xep hang

Xét cảnh báo HT CĐK9 (HK I, 2018-2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *