Ngành nghề đào tạo bậc Cao đẳng

1. KHOA HỌC CÂY TRỒNG:

2. BẢO VỆ THỰC VẬT

3. CHĂN NUÔI

4. THÚ Y

5. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

6. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

7. CÔNG NGHỆ SINH HỌC

8. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

9. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

10. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

11. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

12. KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

13. QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *