THÉP HÌNH MẠ KẼM NHÚNG

16.818

Giá chưa VAT (Đ/Kg) 16.818
Trọng lượng (km) 22.62
Giá khuyến mại 19.500 VNĐ
Hãng sản xuất Thép nhập khẩu
Giá 19.800 VNĐ
Độ dài (m) 6
Tổng giá chưa VAT 380.423
Giá có VAT (Đ/Kg) 18.500
Tổng giá có VAT 418.470

Danh mục: