U 80 X 40 X 4.0

12.273

  • Giá 12.273 VNĐ
  • Giá khuyến mại 12.273 VNĐ
  • Hãng sản xuất Việt Nam – China
  • Độ dài (m) 6
  • Trọng lượng (km) 42.3
  • Giá chưa VAT (Đ/Kg) 12.273
  • Tổng giá chưa VAT 519.148
  • Giá có VAT (Đ/Kg) 13.500
  • Tổng giá có VAT 271.050
Danh mục: