Thời khóa biểu các lớp học thứ bảy và chủ nhật tại trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học của các lớp học ngày thứ 7 và chủ nhật tại trường như sau:

Tải về: Lớp 20C3b (VHPT): TKB VHPT LOP 20C3B( điều chỉnh lần 1)

            Lớp 42T3a-TG: TKB HK III lop 42T3a-TG ( đến ngày 3062019)

            Lớp 43C3a-TG: TKB Kì 2 lop 43C3a-TG ( điều chỉnh lần 1) (2)

            Lớp 21C-TG:  TKB ki 3 lop 21C-TG ( đến 3062019)

            Lớp 21T3a:  TKB kỳ III lớp 21T3a ( điều chỉnh lần 1) (1)

            Lớp 21H-AG:  TKB LỚP 21H-AG ( điều chỉnh lần 3) (1)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *