Thông tin cấp Văn bằng – Chứng chỉ của trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ ( Từ 1998 – 2018)

1. Bậc Cao đẳng chính quy:

2. Bậc Cao đẳng liên thông: (Đang cập nhật)

3. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

4. Trung cấp nghề:

5. Sơ cấp nghề – Nghề dưới 3 tháng:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *