Thông tin cấp Văn bằng – Chứng chỉ giai đoạn 1980 – 1998 của Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Long Định

1. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

a. Năm 1980

b. Năm 1980-1984

c. Năm 1984-1989

d. Năm 1990-1991

e. Năm 1992-1995

f. Năm 1995-1997

g. Năm 1996-1998

2. Nghề ngắn hạn – Sơ cấp nghề:

a. Năm 1993-2000

b. Năm 2000-2002

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *