Thông tin cấp Văn bằng – Chứng chỉ trường Trung học Thủy lợi 3 ( Từ 1980 đến 2004)

1. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

2. Bậc Sơ cấp nghề: ( Đang cập nhật)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *