Thông tin tuyển sinh cao đẳng năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

NĂM 2019 

Năm 2019, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức xét tuyển 100% chỉ tiêu căn cứ vào bằng tốt nghiệp THPT cho tất cả các ngành đào tạo cao đẳng.

Mã trường: CDT5301- Chỉ tiêu: 250

Thời gian đào tạo: 2.5 – 3 năm

Các ngành đào tạo gồm:

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu
1 Khoa học cây trồng 6620109 50
2 Bảo vệ thực vật 6620116
3 Chăn nuôi 6620119 50
4 Thú y 6640101
5 Quản trị mạng, máy tính 6480209 30

 

6 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6480102
7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 6480202
8 Kế toán doanh nghiệp 6340302 20
9 Kỹ thuật xây dựng 6580201 40
10 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 6510103
11 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 6510422
12 Xây dựng công trình thủy 6510109
13 Công nghệ sinh học 6420202 30
14 Nuôi trồng thủy sản nước ngọt 6620304
15 Chế biến thực phẩm 6540104
16 Khảo sát địa hình 6510912 30
17 Quản lý đất đai 6850102

 

Mô tả ngành nghề đào tạo

1/ KHOA HỌC CÂY TRỒNG: Sinh viên được trang bị kiến thức sâu rộng về khoa học cây trồng. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp. Mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, cây giống, hoặc xây dựng trang trại cây trồng.

2/ BẢO VỆ THỰC VẬT: Sinh viên được trang bị kiến thức sâu rộng về kỹ thuật bảo vệ thực vật. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các cơ quan ngành nông nghiệp, các cơ sở sản xuất (nông trường, trạm, trại, hợp tác xã). Mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, cây giống. Xây dựng các trang trại cây trồng.

3/ CHĂN NUÔI: Sinh viên được trang bị kiến thức sâu rộng về chăn nuôi. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các cơ quan nông nghiệp. Làm kỹ thuật cho trại chăn nuôi. Mở cửa hàng kinh doanh thuốc thú y. Xây dựng trang trại chăn nuôi.

4/ THÚ Y: Sinh viên được trang bị kiến thức sâu rộng về thú y. Sau khi tốt nghiệp, tham gia xây dựng và thực hiện quy trình phòng và điều trị cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn được các kỹ thuật viên trung cấp. Kiểm soát giết mổ, mở cửa hàng kinh doanh thuốc, làm các dịch vụ thú y và xây dựng trang trại chăn nuôi.

5/ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về khai thác các ứng dụng trên hệ thống mạng; thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; cài đặt cấu hình và quản trị hệ thống mạng; xây dựng và giới thiệu website; bảo trì được hệ thống mạng. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần mạng máy tính.

6/ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về tổ chức, thực hiện công tác kế toán – tài chính; kế toán quản trị; kiểm toán; kê khai quyết toán thuế. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề; làm công tác kế toán tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức quản lý tài chính.

7/ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG; KỸ THUẬT XÂY DỰNG: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về quy trình công nghệ, thiết kế, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng (công trình thủy, công trình xây dựng dân dụng, công trình giao thông). Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng.

8/ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về tính toán thiết kế, lập dự án và tổ chức thi công các công trình thủy như: công trình bến cảng, công trình biển, công trình ven bờ – hải đảo, đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển, công trình thủy nông, kênh mương, cống cấp thoát nước,… Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các cơ quan quản lý hàng hải, đường thủy nội địa; các công ty tư vấn lập dự án, thiết kế, giám sát, thi công các công trình thủy; các Sở; ban quản lý các khu công nghiệp.

9/ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về quy hoạch, thiết kế, quản lý, khai thác vận hành hệ thống thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước về tài nguyên nước, các cơ sở thiết kế, các công ty khai thác và quản lý các công trình thủy lợi, các doanh nghiệp cấp, thoát nước.

10/ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, trang trại nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, các công ty thuốc và hoá chất, thức ăn trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản; mở đại lý mua bán thuốc và hoá chất, thức ăn thuỷ sản; mở cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; làm cán bộ khuyến ngư và cán bộ bảo vệ tài nguyên môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.

11/ CÔNG NGHỆ SINH HỌC: Sinh viên được trang bị kiến thức về những nguyên lí và ứng dụng của các quá trình sinh học vào thực tiễn sản xuất. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các trung tâm công nghệ sinh học, trung tâm kiểm nghiệm, viện nghiên cứu sinh học; nhân viên phòng thí nghiệm tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học; kỹ thuật viên tại các cơ sở sản xuất thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, chế biến thực phẩm, các bệnh viện, trung tâm y tế, các nhà máy cấp thoát nước,…

12/ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về khảo sát địa hình, đo đạc, tính toán, xử lý số liệu trong trắc địa và thành lập các loại bản đồ. Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các tập đoàn  khai thác khoáng sản; các viện nghiên cứu; giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Trung cấp; các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải; các đơn vị khảo sát, tư vấn thiết kế, thi công xây dựng công trình.

13/ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về đăng ký đất đai, nhà ở, quy hoạch đô thị, quản lý hồ sơ địa chính, định giá bất động sản, đo đạc lập bản đồ,…Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các đơn vị quản lý nhà đất; Trung tâm dự trữ quỹ đất cấp thành phố, thị xã, thị trấn, phường, xã; Các cơ sở kinh doanh bất động sản; Cán bộ Địa chính – Xây dựng cấp xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh…

14/ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM: Học sinh được trang bị kiến thức về công nghệ sản xuất nông sản, thực phẩm như chế biến rau quả, rượu, bia, sữa, thủy sản. Sau khi tốt nghiệp, làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm hoặc làm kinh tế gia đình.

Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; hoặc bằng TN trình độ trung cấp và đã học, thi đạt yêu cầu các môn VHPT theo qui định của Bộ GD & ĐT.

Tiêu chí xét tuyển

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp và đã học, thi đạt yêu cầu các môn VHPT theo qui định của Bộ GD & ĐT.

Tiêu chí 2: Phải đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành.       

Nguyên tắc xét tuyển

Chỉ xét tuyển thí sinh đạt 2 tiêu chí nêu trên theo nguyên tắc ưu tiên thí sinh nộp trước, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Nguồn tuyển sinh

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Phiếu  đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định chung của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội (có đăng tải trên Website của Trường)

 – 01 bản sao bằng tốt nghiệp ( THPT hoặc Trung cấp) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu mới tốt nghiệp trong năm hiện tại), (có công chứng)

– 01 bản sao học bạ (THPT hoặc Trung cấp), (có công chứng)

– Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) theo quy định chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Các giấy tờ khác (nếu có)

Lệ phí tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.       

Hình thức đăng ký

  1. a) Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (ĐKDT) tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trực tiếp tại trường đăng ký dự tuyển.
  2. b) Thí sinh đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử vể tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có địa chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trên trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.
  3. c) Đăng ký trực tuyến (online) qua phần mềm “Chọn nghề” được cài đặt trên các thiết bị di động.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: (dự kiến)

Đợt 1:  từ ngày 02/01/2019 đến 28/6/2019.

Đợt 2: từ ngày 01/7/2019 đến 31/7/2019.

Đợt 3: từ ngày 01/8/2019 đến 31/8/2019.

Đợt 4: từ ngày 03/9/2019 đến 30/9/2019.

Nếu chưa đủ chỉ tiêu trường có thể kéo dài đợt tuyển sinh đến 31/12/2019 theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học liên thông lên Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Sinh viên được vay vốn ngân hàng chính sách, được miễn giảm học phí theo qui định hiện hành. Sinh viên được ở nội trú tại ký túc xá (đảm bảo 100% đủ chỗ nội trú cho người học) và hưởng một số trợ cấp khác.

– Sinh viên học ngành Bảo vệ thực vật, Công trình thủy được giảm 70% học phí.

– Học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký nhập học có điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 7.0 trở lên được giảm 50% học phí năm thứ nhất.

– Hàng năm Nhà trường xét cấp học bổng dành cho sinh viên đạt loại khá trở   lên và học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo vượt khó học tốt. 

 

Địa chỉ liên lạc:

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH – GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

Xã Tân Mỹ Chánh – Thành phố Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang

ĐT: 02733 958 978 – 02733 850 136

Website: www.sac.edu.vn – Email: tuyensinh@sac.edu.vn

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *