Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính;

Thông tư 08/2018/TT-BLĐTBXH Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Xem toàn văn thông tư: TT08BLDTBXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *